4 de març 2012

Un paradís agrícola i natural: els terrenys agrícoles on es vol fer Eurovegas, un equipament estratègic per la seguretat alimentària


Un paradís agrícola i natural
El Delta del Llobregat és un dels tres punts més fèrtils de tota la conca mediterrània, juntament amb els deltes del Nil i de l’Ebre.
Les zones conreables del Delta suposen unes 2930 ha, del total de 4708 del conjunt de la comarca. Destaca un gran dinamisme del sector que, gràcies a una pagesia abocada a la seva feina, treu el màxim profit de les condicions excepcionals del Delta per a practicar una agricultura intensiva de regadiu altament productiva, destacant per la producció d’hortalisses i fruita.